6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»-Νέες Εντάξεις έργων.