Έκτη (6η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”.