Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης “Ιδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜμΕ”.