Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.