Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” έως τις 31 Μαϊου 2019.