Παράταση έως τις 20 Μαΐου 2019 της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».