Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου «InnovationID 2019» στις 7 Μαΐου 2019, στη Θεσσαλονίκη.