Δυνατότητα Λήψης Προκαταβολής στη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.