Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεων Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα».