Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Μoney Show 2019.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση