Ανακοίνωση Ομιλίας Γ.Δ. ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα στην εκδήλωση του KEΔΗΘ στο Μoney Show 2019.