Ενημερωτική εκδήλωση της ΠKM για τις δύο νέες δράσεις ενίσχυσης των ΜμΕ στο πλαίσιο του ΕΠ της ΠΚΜ, στην Έδεσσα.