Εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις ανοικτές δράσεις του ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ ΚΜ) για τις ΜμΕ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση