Ανακοίνωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΠΚΜ στις Σέρρες και στην Έδεσσα.