Παρουσίαση των Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΕΠ της ΠΚΜ για Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο και Υπηρεσίες στο Κιλκίς.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση