Αφιέρωμα της εφημερίδας “Μακεδονία της Κυριακής” στις δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠ της ΠΚΜ.