Παρουσίαση των Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΕΠ της ΠΚΜ για Μεταποίηση , Τουρισμό, Εμπόριο και Υπηρεσίες στη Βέροια.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση