Ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις δύο νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη (28/3/2019).