Παρουσίαση των Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 για Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο και Υπηρεσίες του ΕΠ της ΠΚΜ στον Πολύγυρο.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση