Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών και των Επιτροπών Αξιολόγησης της Δράσης «Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών MμΕ».