Καμπάνια ενημέρωσης για τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση