Εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τους Δικαιούχους Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, στην Κοζάνη.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση