Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ : “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” στα Γιαννιτσά.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση