Διοργάνωση “Startup in a Digit World”Startup Europe στη Θεσσαλονίκη στις 12 Μαρτίου 2019.