Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων «Eκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜμΕ Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών» στην ΠΚΜ στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020.