Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” στη Βέροια.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση