Υποβολή αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “ΕΠΙΧΕΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”