Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” και “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” στη Φλώρινα

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση