Συνέντευξη Τύπου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας-ΓΓ Επενδύσεων ΕΣΠΑ και Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ και ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τη Δράση “Ίδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση