Εκδήλωση ΣΕΒΕ για τη λειτουργία της αγοράς τροφίμων-ποτών στις ΗΠΑ