3η τροποποίηση Πρόσκλησης “Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας” στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ.