Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ: “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” στα Γρεβενά.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση