Παρουσίαση των Δράσεων “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” στη Θεσσαλονίκη.