Νέες Εκδηλώσεις παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” και “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση