Εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ: “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.