Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της Δράσης “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.