Έγκριση Πρακτικού 1/18-12-2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης στη Δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος).