Πρόγραμμα Workshops Φεβρουάριος-Μάρτιος 2019 από τα Κέντρα “microSTARS” του ΚΕΠΑ.