Αποδοχή Πρακτικού Νο1/17-12-2018 της Επ. Παρακολούθησης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ».