Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την κάλυψη θέσεων προσωπικού.