Ανακοίνωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ του Hellenic Design Centre και του AXEΠΑ.