Παρουσίαση Δράσεων Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΜ/ΕΣΠΑ 2014-2020.