Οδηγίες Υποβολής Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος).