Ψηφίστηκε από το Ε.Κ. ο Κανονισμός για τη συμμετοχική χρηματοδότηση (Crowdfunding)

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση