Έναρξη διαδικασίας προκαταβολών στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος).