Εκδήλωση του ΒΕΘ με το ICBS Business College για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις