Διοργάνωση Ημερίδας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της RIS3 από το ΚΕΠΑ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.