Θεματικά Εργαστήρια επιχειρηματικού ενδιαφέροντος των Κέντρων “microSTARS” του ΚΕΠΑ για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο