Εκτακτη Διακοπή Ρεύματος σήμερα Τρίτη 20 -11-2018 και ώρες 13:30-14:30.