Ενεργοποίηση Τεστ Καταλληλότητας Αξιολογητών Δράσης “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.